Over Kerk 20NU

Kerk in de zomer

Kerk 20NU is een project van de Protestantse Gemeente Warmond. Met dit project willen wij kenbaar en voelbaar maken waar de kerk volgens ons NU voor staat. Als kerkelijke gemeente zijn wij trots om lid te zijn van een gemeenschap die open staat voor iedereen.

Van oudsher was de kerk ook een speler in het maatschappelijk debat.
Als huidige kerkelijke gemeente zien wij de maatschappelijke functie nog steeds als één van de kerntaken van de kerk NU. Wij geloven dat de kerken, juist NU, een grote toegevoegde waarde hebben in het zoeken naar rechtvaardige wegen in hedendaagse, maatschappelijke kwesties. Waar gaan we als samenleving heen? Is dit een rechtvaardig beleid? Willen wij wel de koers blijven varen die wij nu varen? Op welke wijze zal een volgende generatie omgaan met verschillen tussen mensen in ons dorp?

Graag willen wij als kerk concreet gestalte geven aan de Kerk in het NU. Het project ‘Kerk 20NU’ maakt dit mogelijk. In dit project bieden wij 4 keer per jaar de krantenborrel aan. Op deze avond zal een lokaal of landelijk krantenartikel centraal staan. Het krantenartikel wordt ingeleid door een spreker en er wordt een bijbels “spiegel-verhaal” naast gelegd.

De uitdaging is antwoord te geven / te vinden op: “Waar vindt u dat de kerk zou moeten staan in deze kwestie?” De krantenborrels worden gehouden op donderdag-avonden in ’t Zenit (achter onze kerk), van 20.00u tot 22.00u.

Tijdens deze krantenborrel wordt er ‘genotuleerd’. Naar aanleiding van deze avond wordt vervolgens door ons eigen journalisten-comité een column geschreven die o.a. geplaatst wordt op deze website.

Dominee Opweg