Krantenborrels

Doel van de krantenborrels is om onze maatschappelijke betrokkenheid vanuit de kerk te laten zien. Wij kunnen dit laten zien door tijdens deze avonden vanuit het onderwerp haalbare activiteiten te bedenken en uit te voeren.
De krantenborrels vinden in de regel plaats op donderdagen van 20:00 - 22:00 in 't Zenit (achter de kerk).

Krantenborrel 14 april 2016

“Een nieuwe cultuur begint bij jezelf “.

Op donderdag 14 april spreekt Karel Noordzij over: “Een nieuwe cultuur begint bij jezelf“. Op weg naar nieuw leiderschap – van superieure strategie naar integere cultuur.
Karel Noordzij is eveneens auteur van het gelijknamige boek. Hierin pleit hij voor meer luisteren, naar de ander, maar ook naar jezelf.
Karel Noordzij heeft diverse functies gehad, waaronder directielid Luchthaven Schiphol, voorzitter/directeur van Transport en Logistiek Nederland, directeur PGGM en president directeur a.i. NS.

Plaats: 't Zenit, Herenweg 82, 2361 ET Warmond (achter de Protestantse Kerk)
Tijd: 20.00 - 22.00, vanaf 21.30 informeel samenzijn met hapje en drankje.

Krantenborrel 19 nov. 2015

“VREEMDELING ZIJN, IN DEN VREEMDE OPNIEUW BEGINNEN“

Deze avond hebben wij het vreemdeling zijn centraal als thema met elkaar besproken.
Wat gebeurt er met mensen die in een volstrekt andere wereld belanden met onbekende gewoonten, taal en opvoeding van kinderen. Een land waar religie, vrijheid, emancipatie gemeengoed zijn. Een land waar we als regel elkaar bestrijden met woorden, zonder lijfelijk geweld.

Aan de orde kwamen het ontstaan van religieus getint geweld in het Midden Oosten en de Hoorn van Afrika. De als tegenhanger verdwijnende invloed van joden en de Oosterse kerk in deze samenlevingen.
Waar lopen vreemdelingen tegenaan bij het toelaten in ons land? Onze wetgeving voorziet in het materiele. Vluchtelingenwerk Nederland assisteert vreemdelingen in de doolhof van regelgeving met de daarbij behorende formaliteiten. Langzamerhand zijn wij een samenleving geworden waar een juridische aanpak als de enige juiste wordt gezien. De menselijke maat verdwijnt naar de achtergrond. Aan de hand van voorbeelden lieten wij zien dat noch onze samenleving, noch de vreemdeling baat heeft bij een “papieren werkelijkheid“.

Welke invloed kunnen wij individueel en als gemeenschap uitoefenen om daar verandering in aan te brengen?

Inleider was Cees van Egmond, m.m.v. Waleed Gabraeel, een Irakees christen vluchteling. Vanaf 1996 woonachtig in Sassenheim. In zijn vroegere thuisland docent Lichamelijke Opvoeding. In Nederland, helaas, niet verder gekomen dan vrijwilliger op basis scholen en ander vrijwilligerswerk. Hij tolkt regelmatig. Zijn vrouw is overleden. Zijn kinderen wonen in Duitsland en de USA.

Download hier de column van de krantenborrel van 19 nov. 2015.

Krantenborrel 17 sept. 2015

ZIJN ER GRENZEN AAN DE DEMOCRATIE ?
Deze vorm van besturen kent al een lange geschiedenis, 500 jaar voor Christus werd Athene democratisch bestuurd. In de loop der eeuwen is het woord “ democratisch “ op vele manieren uitgelegd en toegepast.
Ook momenteel is het een actueel onderwerp. Hierbij staat de vraag centraal hoe we in de 21ste eeuw de democratie inrichten.
In de inleiding van 17 september werd met name ingegaan op de vragen:
- wat zijn de oorzaken voor het huidige ongenoegen bij burgers ?
- welke aanpassingen zijn nodig om ons vertrouwen in de democratie te herstellen ?

Download hier de column van de krantenborrel van 17 sept. 2015.

Vierde krantenborrel

Op woensdag 12 februari 2014 was er om 20.00 uur weer een krantenborrel in ’t Zenit.
Sprekers deze avond waren Mark de Boer en Arie van der Kooij. Mark de Boer vertelde vanuit het krantenartikel ‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’. Arie van de Kooij besprak vanuit dit onderwerp een zogenaamd “Bijbelspiegel verhaal” hierbij.

Download hier de column van de vierde krantenborrel.

Derde krantenborrel

Woensdagavond 16 oktober 2013 werd er voor de 3e keer een krantenborrel georganiseerd vanuit onze gemeente.
Deze avond stonden wij stil bij Vluchtelingen(Werk). Vanuit VluchtelingenWerk kwam de heer Petran (P.J.M.) Tulkens, regiomanager van VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, een toelichting geven over dit onderwerp.

Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod:
• aankomst vanvluchtelingen, behandeling asielverzoeken;
• situatie in asielzoekerscentra en uitplaatsing naar gemeenten;
• praktijk in Warmond en rol van VluchtelingenWerk;
• lokale situatie en lokale wensen/verwachtingen.
Uit de bijbel werd er een bijpassend ’spiegelverhaal’ besproken.

Download hier de column van de derde krantenborrel.

Tweede krantenborrel

‘Geef FAIR TRADE een faire kans!’
Dit was het thema voor de tweede krantenborrel in het kader van het project KERK 20NU. Deze vond plaats op woensdag 5 juni 2013 om 20.00 uur in 't Zenit. De heren Arie van der Kooij en Fred Brouwer hebben deze avond (in)geleid.

Download hier de column van de tweede krantenborrel.

Eerste krantenborrel

Op woensdag 27 februari 2013 vond de eerste avond van het project KERK 20NU plaats.
De aftrap op deze avond werd gedaan door Riegonda Kaai en Hans Goudsmit. Zij hadden deze avond voorbereid rondom het thema: de tragiek van het bijbels rentmeesterschap.

Hoe moeilijk is het voor ons mensen om hier een goede invulling aan te geven? Wij denken hierbij niet alleen aan wereldwijde problematiek, zoals het leegvissen van de wereldzeeën, maar juist ook aan problematiek in onze eigen omgeving. Mensen in Teylingen krijgen een lintje als ze zwerfafval opruimen. Is dit niet gewoon een plicht als burger?

Download hier de column van de eerste krantenborrel.